Binnen Communicatie, media en design herkennen we de volgende trends:

  • Hybride realiteit
  • Slimme data
  • Circulaire economie 
  • Beleving
  • Personalisering
  • Flexibilisering 
  • Branchetransformatie
  • Taakverschuiving 

Cluster Smartification

Hybride realiteit

De versmelting van offline en online leven 

De grenzen tussen ons offline en online leven vervagen en deze werelden lopen steeds vaker naadloos in elkaar over. Dit is versneld door de coronapandemie, waardoor veel van wat offline was, nu online is gegaan. Technologische innovaties faciliteren deze hybride realiteit, zoals virtual- en augmented reality toepassingen en AI-gedreven oplossingen. Daarnaast gloort Web3 aan de horizon. Deze volgende fase van het internet waarbij blockchain een grote rol speelt, is nog volop in ontwikkeling. Hierin kunnen we concepten als metaverses/omniverses en NFT’s realiseren. Deze hybride realiteit opent allerlei mogelijkheden voor het marktsegment CMD, omdat het creatieve speelveld groter is.   

Lees hier verder. 

Slimmer met data

Data ondersteunen het creatieve proces

Door gebruikersdata vanuit verschillende bronnen te combineren, kunnen we gedetailleerde profielen maken om bijvoorbeeld advertenties op maat aan te kunnen bieden. Met AI kunnen we op basis van aangeleverde data en criteria, algoritmes creëren die steeds beter creatieve taken kunnen overnemen en zelfstandig beelden of ruimtelijke modellen kunnen maken. Daarnaast automatiseren organisaties volop, waardoor ze onderdelen in het creatieproces beter en sneller kunnen ontwikkelen. 

Lees hier verder.

Cluster Duurzame wereld

Circulaire economie 

Een ontwerp- en productieproces zonder afval 

In het ideale circulaire systeem bestaat geen afval meer, bijvoorbeeld door slimmere ontwerpoplossingen of door betere inkoop en innovatief hergebruik van materialen. Er zijn volop experimenten met recycling, upcycling en met modulair ontwerpen en bouwen. In materialen is er veel meer aanbod gekomen in duurzame varianten die minder milieubelastend zijn en makkelijker te hergebruiken. Duurzame keurmerken geven stappenplannen en tools om mee aan de slag te gaan. Bij circulair werken is het essentieel om verduurzaming in de gehele keten te bewerkstelligen, je moet het samen doen. 

Lees hier verder.

Cluster Humanisering

Beleving

Storytelling to the max 

Veel merken en organisaties gebruiken ‘experience marketing’ om een gedenkwaardige ervaring te creëren onder hun doelgroep en zo hun merk in de spotlights te zetten. Een totaalbeleving vraagt om een goed uitgewerkt concept, waarbij tot in de puntjes over elk onderdeel van een verhaal is nagedacht. Storytelling is een belangrijk onderdeel hiervan. Technologische toepassingen kunnen hierbij ondersteunend zijn, zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR), maar denk ook aan haptische technologie en sensoren, zodat een compleet multizintuigelijke beleving mogelijk is. 

Lees hier verder.

Personalisering

Aandacht voor ieder individu 

We willen graag dat men ons als individu ziet en dat we persoonlijke aandacht krijgen. Daardoor is er de afgelopen jaar steeds meer nadruk komen te liggen op personalisatie. Het begrijpen van een customer journey en de user experience is hierbij essentieel. Het kunnen verzamelen van klantendata maakt het mogelijk om aan microtargeting te doen. Tijdens het ontwerpen wordt ook rekening gehouden met inclusiviteit van bijvoorbeeld slechtzienden of mobiel beperkten. Ook intern op de werkvloer is men aan het personaliseren en ligt er meer nadruk op diversiteit in organisaties hoe ieders unieke kwaliteiten bijdragen aan het succes van de organisatie.

Lees hier verder.

Cluster Participatie economie

Flexibilisering 

Een netwerk van specialisten om je heen 

Veel organisaties werken met een netwerk van gespecialiseerde mensen om zich heen die ze naar gelang de behoefte kunnen inhuren. In de huidige arbeidsmarkt waarin er een tekort is aan personeel, zal de vraag naar tijdelijke krachten alleen maar toenemen. Flexibilisering gaat ook over vrijheid in waar en hoe te werken, zoals aangepaste werktijden of meer thuis werken, of zelfs een levensstijl als digitale nomade. Als het werk maar goed is en op tijd afkomt. 

Lees hier verder.

Cluster Marktontschotting

Branchetransformatie

Door coronacrisis genoodzaakt te veranderen 

Coronamaatregelen zoals lockdowns, fysiek afstand moeten bewaren en remote werken, raakten organisaties die zich vooral op live ontmoetingen richten en waarbij fysiek contact van belang is. Bedrijven verschoven hun aandacht naar online communicatie door bijvoorbeeld virtuele services aan te bieden. Ook bleek er een overstap naar de interieurbouw mogelijk. Hierdoor schuiven sommige dossiers steeds meer naar elkaar en zijn de grenzen minder duidelijk. 

Lees hier verder.

Taakverschuiving 

Grenzeloze functieprofielen

Er is tegenwoordig een veelheid aan functieomschrijvingen en de grenzen hiervan vervagen. Daardoor zijn veel taken die binnen een functieprofiel vallen ook minder vastomlijnd en de functieprofielen veel opener. Technologische veranderingen kunnen taakverschuiving een stimulans geven, bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen in software. Ten slotte werken we tegenwoordig veel in multidisciplinaire teams, waardoor het van belang is overzicht te houden op het proces en de eigen rol daarin.

Lees hier verder.