Waarom trendonderzoek?

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van (veranderende) beroepen, maar ook voor het opleiden van de beroepsbeoefenaars. Een van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen, is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met trendonderzoek achterhalen we wat de impact van trends en ontwikkelingen is voor het werkveld waar de mbo’er een opleiding voor volgt. En wat dit betekent voor de benodigde vaardigheden en taken van de beginnende beroepsbeoefenaar.

Trendinformatie toepassen

Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die u nu ziet, maar ook voor:

  • trendpresentaties;
  • werksessies;
  • vernieuwing van kwalificatiedossiers;
  • beroepenonderzoek;
  • doelmatigheidsrapportages;
  • branchebeelden;
  • themasessies met sectorkamers en marktsegmenten;
  • beleidsvraagstukken en gesprekken met diverse stakeholders.

Oftewel: we zetten ons met trendonderzoek in voor het toekomstbestendig maken van het beroepsonderwijs!