Binnen ICT herkennen we de volgende trends:

  • Data intelligence
  • Slimme datasystemen
  • Circulaire economie
  • Energietransitie
  • Personalisering
  • Deeleconomie
  • Flexibilisering
  • Branchetransformatie
  • Taakverschuiving

Cluster Smartification

Data intelligence

Data inzetten om betere beslissingen te nemen

Waar oorspronkelijk zoveel mogelijk losse data (big data) werden verzameld in een database, kiezen organisaties er nu vaker voor om alleen relevante data te verzamelen. Om die vervolgens op een relevante manier te kunnen koppelen, zet men algoritmeframeworks in. Dit noemt men ook wel ‘data driven decision making’ of ‘business intelligence’. Het kan bijvoorbeeld een organisatie helpen om problemen in interne bedrijfsprocessen op te sporen, bedrijfsrapportages te automatiseren of gedrag van klanten beter te begrijpen. Bij het ontwikkelen en beheren van dataplatforms spelen thema’s als veiligheid, privacy, transparantie en ethiek een belangrijke rol.

Lees hier meer over 'Data intelligence'.

Slimme datasystemen

Efficiëntere ICT-processen

Slimme datasystemen spelen een grote rol in de digitale transformatie van organisaties. Ze zorgen voor efficiënter werken en automatiseren repetitieve taken. Hierbij is werken in de cloud de standaard voor veel organisaties. Machine learning en deep learning zijn belangrijke drijvende krachten achter slimme datasystemen en zorgen voor deels zelflerende en vrijwel autonome systemen. Slimme datasystemen vragen om een slim coderingsproces en om randvoorwaarden om goed te kunnen werken, zoals opslag op servers in datacenters, beveiliging volgens keurmerken en ‘security by design’.

Lees hier meer over 'Slimme datasystemen'. 

Cluster Duurzame wereld

Circulaire economie

Hergebruik van elektronisch materiaal en elektronische apparatuur

In het ideale circulaire systeem bestaat geen afval meer, bijvoorbeeld door slimmere ontwerpoplossingen of door betere inkoop en innovatief hergebruik van materialen. De ICT gebruikt veel elektronische apparatuur en daarbij ontstaat e-waste. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering in hoe je als organisatie naar grondstoffen, materialen en afval kijkt. Het repareren en refurbishen van hardware is in opkomst. Bij circulair werken is het essentieel om verduurzaming in de gehele keten te bewerkstelligen, je moet het samen doen.

Lees hier meer over 'Circulaire economie'. 

Energietransitie

Slimme, energiezuinige ICT-oplossingen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dienen we onze CO2-uitstoot te verminderen en over te stappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water. Deze transitie vraagt om zowel technische als maatschappelijke veranderingen in alle sectoren. Groene en lokale energie zorgt voor meer regie over de energietoevoer. Daarom zijn er ontwikkelingen gaande rondom tijdelijke energieopslag en restwarmte van bedrijven. Behalve over restwarme denkt men in de ICT op allerlei vlakken na over energiegebruik, zoals over energiebeheer in datacenters.

Lees hier meer over 'Energietransitie'.

Cluster Humanisering

Personalisering

Oog voor de mens

Personalisering draait om het zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij ieders unieke wensen en behoeften, van zowel burgers, klanten als werknemers. Het onderzoeken van deze behoeften geeft waardevolle informatie om services en producten op maat te kunnen ontwikkelen. Hierdoor komt er binnen ICT steeds meer aandacht voor de schakel tussen gebruiker en techneut. Men staat uitgebreider stil bij de vraag vanuit de klant, alvorens in specifieke ICT-oplossingen te denken. Personalisering speelt ook op de werkvloer: werknemers vragen om aandacht voor hun persoonlijke vaardigheden en behoeften. Er ligt meer nadruk op diversiteit in organisaties en dat ieders unieke kwaliteiten bijdragen aan het succes van de organisatie.

Lees hier meer over 'Personalisering'. 

Cluster Participatie economie

Deeleconomie

Platforms stimuleren realtime samenwerken

De afgelopen jaren heeft de deeleconomie zich verspreid door allerlei sectoren en raakt zij ieders dagelijks leven: van transport met deelfietsen en deelauto’s tot het leasen van jeans. Sleutelwoorden hierbij zijn: delen, open en samen. In ICT komt dit onder andere tot uiting in producten en diensten afnemen ‘as a service’ en opensourcewerken. Doordat remote werken sinds corona een vlucht heeft genomen, zijn we meer gewend geraakt aan op afstand samenwerken met elkaar via cloud-toepassingen. Platforms om dit te ondersteunen zijn in opkomst.

Lees hier meer over 'Deeleconomie'.

Flexibilisering

Veerkracht bij verandering

Snel mee kunnen bewegen met veranderingen vraagt om flexibel kunnen zijn. In een complexe samenleving is veerkracht van belang. Niet alleen individuele veerkracht, maar ook gezamenlijke veerkracht. In organisaties zien we daarom steeds meer nadruk op het flexibel kunnen samenwerken in teams. De afgelopen jaren is het teamwerk binnen ICT in allerlei processen gegoten, zoals agile werken. Daarnaast zien we ook de behoefte opkomen bij werknemers aan flexibilisering van de manier van werken, bijvoorbeeld in werktijden en werklocaties. Omdat men in de ICT veel online en digitaal werkt, is dit makkelijker te realiseren. 

Lees hier meer over 'Flexibilisering'.

Cluster Marktontschotting

Branchetransformatie

ICT is overal

Elke sector heeft met ICT te maken. Van retail tot de zorg, overal gebruikt men ICT-systemen en heeft men ICT-support nodig. Hierdoor versmelten andere sectoren steeds meer met het marktsegment ICT. Door de continue vraag naar ICT’ers en de krapte in het aanbod hiervan, kijkt men breder naar personeel. Steeds vaker experimenteert men met het aannemen van buitenlandse werknemers en verzorgen private partijen scholing. Daarnaast overweegt men steeds vaker om mensen zonder ICT-achtergrond aan te nemen en die zelf intern op te leiden.

Lees hier meer over 'Branchetransformatie'.

Taakverschuiving

Vanuit de basis kunnen meebewegen

De bij branchetransformatie genoemde verbreding en overlapping is ook terug te zien in functieprofielen en taakomschrijvingen. Die zijn steeds opener en losser. Het is niet meer zo dat een concrete functietitel een duidelijke afbakening van taken met zich meebrengt. Door de vele verschillende ICT-systemen, platforms en toepassingen die het werkveld gebruikt, is een goede basiskennis van ICT-principes en ICT-processen belangrijk. Deze basiskennis ondersteunt het zelflerend vermogen van medewerkers.

Lees hier meer over 'Taakverschuiving'.