Werkveld softwareontwikkeling 

Doordat men steeds meer met data werkt, vraagt dat van de softwaredeveloper datavaardigheid, zoals bekendheid met privacy en beveiliging, en daarnaast reflectief vermogen rondom ethiek. Omdat de klant steeds meer centraal komt te staan, moeten developers een goede probleemanalyse kunnen maken. Dit betekent dat ze de klantvraag begrijpen en de behoeften van een gebruiker kunnen achterhalen. Hiervoor moeten developers het direct denken in technische oplossingen kunnen uitstellen. Dit vraagt om onderzoekende vaardigheden, zoals nieuwsgierig zijn, vragen stellen en inlevingsvermogen. 

Programmeren is een teamproces, met minder afgescheiden taken. Als beginnende beroepsbeoefenaar is het belangrijk dat men realtime kan samenwerken met andere programmeurs op afstand en dat men op de hoogte is van platforms om dit mee te doen.  

Daarnaast, en dit geldt voor elk dossier, krijgt een ICT-professional steeds vaker te maken met een gepersonaliseerde, diverse en inclusieve werkcultuur, waarin men de eigen unieke talenten kan ontplooien. Dit vraagt om zelfreflectie en het kunnen herkennen van zowel de eigen talenten als valkuilen. De beginnende beroepsbeoefenaar moet een goede kennis hebben van de ICT-basisprincipes om van daaruit snel te kunnen bijleren en zich te kunnen aanpassen aan de gebruikte systemen op de werkvloer. Zelflerend vermogen is essentieel. 

Werkveld IT systems and devices 

De opkomst van data intelligence en bijbehorende platforms betekent voor de beginnende beroepsbeoefenaar kennis en ervaring met het beveiligen hiervan, zowel op servers als in de cloud. Dit vraagt om kennis van actuele beveiligingsnormen. Omdat men steeds meer vanuit de cloud werkt en met ‘cloud native’ applicaties, is het relevant voor beginnende beroepsbeoefenaars om de basis van het opzetten van een cloud te kennen.  

In de toekomst zal er nog meer nadruk op circulair werken komen te liggen. Daarom is het belangrijk dat beginnende beroepsbeoefenaars in ieder geval weten wat de circulaire economie globaal inhoudt en dat ze de mogelijkheden om circulaire apparatuur in te kopen kennen en hoe ze die apparatuur circulair moeten beheren en onderhouden. 

Zoals eerder al benoemd krijgt een ICT-professional steeds vaker te maken met een gepersonaliseerde, diverse en inclusieve werkcultuur waarin men de eigen talenten kan ontplooien. Dit vraagt om zelfreflectie en het kunnen herkennen van de eigen talenten en valkuilen. De beginnende beroepsbeoefenaar moet een goede kennis hebben van de ICT-basisprincipes om van daaruit snel te kunnen bijleren en zich te kunnen aanpassen aan de gebruikte systemen op de werkvloer. Zelflerend vermogen is essentieel. 

Werkveld ICT-support 

In de toekomst zal er nog meer nadruk op circulair werken komen te liggen. Daarom is het belangrijk dat beginnende beroepsbeoefenaars in ieder geval weten wat de circulaire economie globaal inhoudt. Om hardware te kunnen hergebruiken, zijn technische vaardigheden essentieel, zoals het kunnen repareren en refurbishen van elektronische IT-apparatuur. Ook is het voor de beginnende beroepsbeoefenaar relevant om op de hoogte te zijn van de meest recente regelgeving, bijvoorbeeld rondom garanties, materialen en omgang met ingeleverde apparatuur.  

Omdat ICT-support vaak direct in contact staat met eindgebruikers, kan die voor interne collega’s fungeren als de stem van de klant, zoals softwaredevelopers and medewerkers IT systems and devices. Dit vraagt om proactief handelen in het doorgeven van relevante behoeften of knelpunten binnen de organisatie.  

En ook een medewerker in ICT-support krijgt steeds vaker te maken met een gepersonaliseerde, diverse en inclusieve werkcultuur, waarin men de eigen unieke talenten kan ontplooien. Dit vraagt om zelfreflectie en het kunnen herkennen van de eigen talenten en valkuilen. De beginnende beroepsbeoefenaar moet een goede kennis hebben van de ICT-basisprincipes om van daaruit snel te kunnen bijleren en zich te kunnen aanpassen aan de gebruikte systemen op de werkvloer. Zelflerend vermogen is essentieel.