Wat houdt 'Taakverschuiving' in?

De genoemde verbreding en overlapping bij de trend 'Branchetransformatie' is ook terug te zien in functieprofielen en taakomschrijvingen. Die zijn opener en losser beschreven en opgevat. Het is niet meer zo dat een concrete functietitel een duidelijke afbakening van taken met zich meebrengt.

“Vakgebieden beginnen meer bij elkaar te komen, beheerders moeten meer kunnen programmeren om scripts te automatiseren, de softwaredevelopers moeten meer van security weten.”

Maaike Van Kessel (Noorderpoort)

De ontwikkelingen in ICT gaan razendsnel. Door de vele verschillende ICT-systemen, -platforms en -toepassingen die het werkveld gebruikt, is een goede basiskennis van ICT-principes en ICT-processen belangrijk en adaptief vermogen. Deze basiskennis zorgt ervoor dat iemand zichzelf in de praktijk sneller een type systeem kan aanleren dat de organisatie gebruikt waar diegene werkt.

Wat is de impact van 'Taakverschuiving' op dossierniveau?

Alle dossiers hebben te maken met openere functieprofielen. Functietitels verschillen tegenwoordig nogal per organisatie, waardoor een grijs gebied van bijbehorende taken ontstaat. Te sterk vasthouden aan een functietitel waarderen werkgevers meestal niet. Ze willen dat een ICT’er openstaat voor diverse werkzaamheden.

Geert Timmermans (team leader softwareontwikkeling)

“Vroeger was je óf software engineer óf IT-beheerder. Nu heb je zo veel functieprofielen met daarbinnen specialisaties en het blijft maar groeien.”

Het breed kunnen toepassen van de kennis en vaardigheden loopt ook als een rode draad door alle dossiers heen. De snelle en continue technologische ontwikkelingen zijn haast niet bij te benen. ICT-bedrijven hechten daarom steeds meer waarde aan procesgericht werken. Basiskennis dient hierbij als springplank om te kunnen meebewegen met technologische veranderingen. Als ICT’er moet je de basiskennis van ICT – of het nu om softwareontwikkeling, beheer of support gaat – goed onder de knie hebben en kunnen aanpassen aan de omgeving waarin je komt te werken. Omdat de ontwikkelingen in de ICT snel gaan en elke werkomgeving weer anders is, verwacht men zelflerend vermogen van de werknemers. Het vermogen om jezelf snel iets eigen te maken is essentieel. Een ICT-er is nooit uitgeleerd en blijft zijn leven lang leren.

“De vakinhoudelijke basis moet er zijn. Mensen in de breedte goed opleiden is erg belangrijk.” Jeroen Sipsma (Service Planet).

De beginnende beroepsbeoefenaar moet een goede kennis hebben van de ICT-basisprincipes om van daaruit snel te kunnen bijleren en zich te kunnen aanpassen aan de gebruikte systemen op de werkvloer.

Om alle ontwikkelingen binnen ICT bij te houden, is het kunnen bijleren vanuit de algemene basiskennis van belang. Nieuwsgierig zijn en onderzoekende vaardigheden helpen hierbij.

“Als het bijvoorbeeld om de cloudservices gaat, moet je de basis leren. Wat doet zo’n clouddienst eigenlijk? Vervolgens ga je er op eentje oefenen. Als je met een nieuwe dienst gaat werken, moet je je die snel eigen kunnen maken, op internet info zoeken, collega’s bevragen en op die manier onderzoekend te werk gaan.”

Maaike van Kessel (Noorderpoort)
 • Wat verandert er?

  Bij softwareontwikkeling zien we het grijze gebied in functieprofielen en taken ook terug. Van developers verwacht men bijvoorbeeld dat ze ook supportkwaliteiten hebben, of grafische vaardigheden. Daarnaast ontstaan er nieuwe functies, zoals data engineer, die meerdere dossiers overlappen.

  “Werken als data engineer heeft softwareontwikkeling in zich, zoals visualiseren en coderen, en ook de beheerkant van de database. Dit gaat dus over hokjes heen en dat maakt het lastig voor mensen die vasthouden aan die hokjes.” Maaike van Kessel (Noorderpoort).

  Ook het specialiseren vanuit de basis komt terug bij softwareontwikkeling. Opleiders zijn sommige opleidingen aan het ombouwen naar een specialisatie binnen een basisopleiding. Zo verschuift bijvoorbeeld een complete opleiding in gameontwikkeling naar een specialisatie als creative developer, waarbij je dezelfde kennis en vaardigheden toepast op een breder domein dan alleen games, bijvoorbeeld in educatie, film, et cetera.

  “We zijn nu aan het kijken of je binnen de opleiding softwaredeveloper na een goede basis kan kiezen voor de data-engineeringkant, of meer frontend of meer backend of gameontwikkeling. Dat je vanuit de kern naar paden naar buiten toe gaat werken en je gaat specialiseren.”

  Maaike van Kessel (Noorderpoort)

  Bij softwareontwikkeling komt vaker UX-design kijken, waarbij de gebruikservaring centraal staat bij het te ontwikkelen softwareproduct. Het heeft onder andere raakvlakken met functioneel beheer. Door de toenemende aandacht voor en vraag naar UX-designers denken opleiders na over waar dit onder zou moeten vallen en of dit passend is bij het mbo.

  “Waar ik nog vooral een gat zie, is bij UX-design. Dit zijn geen programmeurs, maar mensen met een sociale achtergrond die in staat zijn een vertaling te maken van wat een gebruiker wil en nodig heeft en daar een eerste ontwerp van kunnen maken. Ze snappen ook wat een programmeur of andere techneut kan realiseren en ze zijn daar de schakel tussen.” Maaike van Kessel (Noorderpoort).

  Wat is de invloed op de werkzaamheden?

  Developers moeten de basis kennen van programmeren en zichzelf een nieuwe programmeertaal of een nieuw programmeerplatform kunnen aanleren.

  Openstaan

  Daarnaast is het van belang niet te rigide te zijn in het eigen functieprofiel en open te staan voor andere taken, zoals support kunnen bieden.

  Bekendheid met UX-design

  Door de toenemende aandacht voor de gebruikerservaring is het handig om ook bekend te zijn met UX-design en de principes hierachter.

 • Wat verandert er?

  Bij IT systems and devices zien we het grijze gebied in functieprofielen en taken ook terug. Van systeembeheerders bijvoorbeeld, verwacht men dat ze ook supportkwaliteiten hebben of eenvoudige scripts zelf kunnen coderen. Daarnaast ontstaan er nieuwe functies, zoals data engineer, die meerdere dossiers overlappen en zowel softwareontwikkeling als beheer in zich hebben.

  IT-systemen werken steeds meer vanuit de cloud en het opzetten van een infrastructuur in de cloud en die beheren is vaker onderdeel van het dagelijkse werk bij IT systems and devices. Er ontstaan nieuwe opleidingen die zich specifiek hierop richten, zoals cloud & infrastructure technician.

  De opkomst van datacenters zorgt ook voor overlap tussen dossiers en voor taakverschuivingen. Er zijn specialisaties in de maak rondom datacenter facility engineering en datacenter IT technician. IT technicians installeren, onderhouden en monitoren IT-apparatuur van een klant, en bieden ondersteuning bij storingen. Hierbij komen techniek en ICT samen en overlappen beheer- en supporttaken elkaar.

  Wat is de invloed op de werkzaamheden?

  Beheerders moeten de basis kennen van IT systems and devices en hierdoor snel zich een bepaald systeem kunnen eigen maken.

  Cloudkennis

  Het kunnen opzetten van een infrastructuur in de cloud en die beheren, is onderdeel van de werkzaamheden van een medewerker IT systems and devices. Dit vraagt om basiskennis van de cloud en ervaring in het opzetten en inrichten ervan.

  Datacenters als specialisme

  Mensen met kennis van IT systems and devices kunnen ook in een datacenter werken. Het installeren, onderhouden en monitoren van de IT-systemen vraagt om specialistische kennis van werken in een datacenter als omgeving, zoals koeltechniek.

 • Wat verandert er?

  Bij ICT-support zien we het grijze gebied in functieprofielen en taken ook terug. Van supportmedewerkers bijvoorbeeld, verwacht men dat ze ook wat van beheer en devices weten.

  Door ontwikkelingen als natural language processing en spraakherkenning wordt eenvoudige gebruikerssupport deels geautomatiseerd via onder andere chatbots. Hierdoor verdwijnen langzaam taken van de eerstelijns servicedesks. Technische support, zoals reparatie en netwerkbeheer blijft wel van belang. De verschuiving naar meer circulair werken zorgt dat er juist meer nadruk komt op het onderhoud van hardware. Ook hierbij waardeert het werkveld het hebben van basiskennis.

  “Omdat repareren en refurbishen belangrijk zijn, mag het onderwijs van mij zich meer op de basiskennis van hardware richten. De meeste mbo’ers hebben nog nooit een chip of een processor vastgehouden. Als ze beter de basis van hardware kennen, kunnen ze later beter troubleshooten.”

  Jeroen Sipsma (Service Planet)

  De opkomst van datacenters zorgt voor overlap tussen dossiers en voor taakverschuivingen. De functieomschrijvingen omvatten taken waarbij techniek en ICT samenkomen en beheer- en supporttaken elkaar overlappen.

  Wat is de invloed op de werkzaamheden?

  Supportmedewerkers moeten de basis kennen van service en ondersteuning en van daaruit zichzelf snel kunnen aanleren om met bijvoorbeeld een nieuw ticketingsysteem te werken.

  Basiskennis hardware en repair

  Omdat circulair werken belangrijk is, is het van belang dat men hardware zo lang mogelijk gebruikt en goed onderhoudt. Daarnaast dienen supportmedewerkers apparatuur, zoals laptops en telefoons, te kunnen repareren of refurbishen. Dit vraagt om basiskennis van hardware en om reparatievaardigheden.

  Datacenters als specialisme

  Supportmedewerkers kunnen ook in een datacenter werkzaam zijn en daar support bieden, zoals bij storingen. Dit vraagt om flexibiliteit en stressbestendigheid.