Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren die door de sectorkamers en marktsegmenten worden vertegenwoordigd. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Sectorkamer Zorg, welzijn en sport wordt door vier marktsegmenten vertegenwoordigd;

 • Zorg en welzijn
 • Sport en bewegen
 • Uiterlijke verzorging
 • Assisterende gezondheidzorg

Elk marktsegment kent daaronder een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘de impact van kunstmatige intelligentie’ verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen marktsegment Zorg.

Marktsegment Zorg

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die het mbo klaarstoomt voor het werkveld in de zorg sector. Het mbo leidt in deze sector op voor de volgende dossiers:

 • Dienstverlening
 • Verzorgende IG
 • Maatschappelijke zorg
 • Mbo-verpleegkundige

In deze rapportage over kunstmatige intelligentie in de zorg sector beperken we ons tot de volgende dossiers: 

 • Mbo-verpleegkundige
 • Verzorgende IG
 • Maatschappelijke zorg

Voor de overige dossiers in de zorg sector zijn (vooralsnog) weinig tot geen voorbeelden gevonden van toepassingen van kunstmatige intelligentie. De impact van kunstmatige intelligentie op dienstverlening is beperkt.