Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren, die de sectorkamers en marktsegmenten vertegenwoordigen. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Zes marktsegmenten vertegenwoordigen de sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem:

 • Mobiliteit,
 • Carrosserie,
 • Transport en logistiek,
 • Luchtvaart,
 • Maritiem,
 • Rail.

Elk marktsegment kent daaronder een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘De impact van kunstmatige intelligentie’ (KI) verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen het marktsegment Transport en logistiek.

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die het mbo klaarstoomt voor het werkveld in de sector transport en logistiek. Het mbo leidt in de sector transport en logistiek op voor de volgende dossiers:

 • Goederenvervoer,
 • Havenoperaties,
 • Internationale havenlogistiek,
 • Logistiek,
 • Management transport en logistiek,
 • Personenvervoer,
 • Operationele processen op de luchthaven.

In deze rapportage over kunstmatige intelligentie in de sector transport en logistiek beperken we ons tot de volgende clustering van dossiers:

 • Goederenvervoer,
 • Havenoperaties / Internationale havenlogistiek,
 • Logistiek,
 • Management transport en logistiek (incl Transportplanning)
 • Personenvervoer,
 • Operationele processen op de luchthaven.

Voor de overige dossiers hebben we onvoldoende informatie over de impact van KI beschikbaar.