Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren die door de sectorkamers en marktsegmenten worden vertegenwoordigd. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Sectorkamer handel wordt door drie marktsegmenten vertegenwoordigd; 

 • Retail 
 • Commercie, internationale handel, groothandel 
 • Mode, interieur, tapijt en textiel.

Elk marktsegment kent daaronder een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘de impact van kunstmatige intelligentie’ verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen marktsegment retail.  

Marktsegment Retail

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die het mbo klaarstoomt voor het werkveld in de retail sector. Het mbo leidt in deze sector op voor de volgende dossiers:  

 • Advies en leiding in de verkoop 
 • Interieuradvies  
 • Leidinggeven op basis van vakmanschap 
 • Ondernemerschap Handel
 • Ondernemerschap op basis van vakmanschap
 • Retail advies
 • Retail management
 • Retail operationeel 

In deze rapportage over kunstmatige intelligentie in de retail sector beperken we ons tot de volgende dossiers:  

 • Retail management  
 • Ondernemerschap Handel  
 • Retail advies 
 • Interieuradvies 

Voor de overige dossiers in de retail sector zijn (vooralsnog) weinig voorbeelden gevonden van toepassingen van kunstmatige intelligentie. De impact van kunstmatige intelligentie op de overige dossiers is beperkt.