Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren met daarin de bestuurlijke vertegenwoordiging die is georganiseerd in sectorkamers en marktsegmenten. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB. 

De sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid kent drie marktsegmenten: 

  • Office, marketing en events,
  • Financieel en juridisch, 
  • Orde en veiligheid. 

Elk marktsegment kent een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘de impact van kunstmatige intelligentie’ (KI) verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen het marktsegment Orde en veiligheid.  

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die door het volgen van mbo-onderwijs wordt klaargestoomd voor het werkveld in de sector. Het mbo leidt in de sector Orde en veiligheid op voor de volgende dossiers: 

  • Particuliere beveiliging, 
  • Publieke veiligheid, 
  • Veiligheid en vakmanschap.