Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren die door de sectorkamers en marktsegmenten worden vertegenwoordigd. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Sectorkamer Voeding, groen en gastvrijheid wordt door vier marktsegmenten vertegenwoordigd;

 • Voeding
 • Groen
 • Gastvrijheid
 • Winkelambacht

Elk marktsegment kent daaronder een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘de impact van kunstmatige intelligentie’ verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen marktsegment Groen.

Marktsegment Groen

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die het mbo klaarstoomt voor het werkveld in de groene sector. Het mbo leidt in de groene sector op voor de volgende dossiers:

 • Agro productie, handel en technologie
 • Hoefsmederij
 • Paardensport en -houderij
 • Bloem, groen en styling
 • Advies en onderzoek leefomgeving
 • Groene ruimte
 • Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting
 • Gespecialiseerde proefdierverzorging
 • Dierverzorging
 • Boomverzorging

In deze rapportage over kunstmatige intelligentie in de groene sector beperken we ons tot de volgende clustering van dossiers:

 • Agro productie, handel en technologie. Aangezien er veel signalen zijn voor agroproductie, handel en technologie, splitsen we dit dossier op in:
  • Tuin- en akkerbouw
  • Veehouderij
 • Hoefsmederij & Paardensport en -houderij
 • Bloem, groen en styling
 • Advies en onderzoek leefomgeving
 • Groene ruimte en boomverzorging

Voor de overige dossiers in de groene sector zijn (vooralsnog) geen voorbeelden gevonden van toepassingen van kunstmatige intelligentie. De impact van kunstmatige intelligentie op dierverzorging bijvoorbeeld is beperkt. Daarvoor zijn grote investeringen nodig die bijvoorbeeld een kinderboerderij zich niet kan veroorloven.