Introductie dossiers

SBB kent negen sectoren die door de sectorkamers en marktsegmenten worden vertegenwoordigd. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.  

Sectorkamer Ict en creatieve industrie wordt door drie marktsegmenten vertegenwoordigd; 

 • Kunsten en entertainment 
 • Communicatie, media en design (CMD) 
 • Ict 

Elk marktsegment kent daaronder een verdeling naar dossiers en kwalificaties. Voor deze sector hebben we voor de trendverkenning ‘de impact van kunstmatige intelligentie’ verdiepend onderzoek gedaan naar toepassingen binnen marktsegment CMD.  

We richten ons in deze rapportage op de beginnend beroepsbeoefenaar die het mbo klaarstoomt voor het werkveld in de CMD-sector. Het mbo leidt in deze sector op voor de volgende dossiers:  

 • AV-productie 
 • Mediamaken  
 • Mediamanagement 
 • Mediaredactie 
 • Mediavormgeving
 • Printmedia
 • Ruimtelijke vormgeving
 • Signmaking
 • Stand-en decorbouw 

De trendinformatie beschrijven we aan de hand van de dossiers. Voor deze trendverkenning zijn de negen dossiers tot vijf werkvelden geclusterd, omdat er in de impact van de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie veel overlap zit. Het gaat om de volgende dossiers: 

 • Mediamanagement en -redactie  
 • Mediavormgeving en mediamaken  
 • AV-productie  
 • Ruimtelijke vormgeving en realisatie 
 • Fysieke media