In 2021 is het trendteam gestart met de eerste trendverkenning met als thema 'Circulaire economie'. De aanleiding van deze opdracht is het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het inspiratierapport biedt handvatten die richting geven aan de transitie naar circulair beroepsonderwijs. De vijf thema’s die hierbij centraal staan, onderbouwen we met inspirerende praktijkvoorbeelden, voortkomend uit literatuur en gesprekken met experts uit het werkveld. De beschreven thema’s en voorbeelden maken de circulaire transitie inzichtelijker en ‘praktisch’, zodat u een juiste indruk krijgt van wat een sector zoal onderneemt.

Via onderstaande link kunt u het rapport inzien:

Trendverkenning Circulaire economie