SBB kent negen sectoren die door de sectorkamers en marktsegmenten worden vertegenwoordigd. In de sectorkamers komen sectorale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk branches en scholen hun ontwikkelingen en deskundigheid inbrengen, laat elke sectorkamer zich voeden door marktsegmenten. Met elkaar adviseren zij het bestuur van SBB.

Binnen de sector Specialistisch vakmanschap vind je een groot aantal beroepen met een klein aantal studenten.

Sectorkamer Specialistisch vakmanschap wordt door twee marktsegmenten vertegenwoordigd;

  1. Gezondheidstechnisch vakmanschap
  2. Creatief vakmanschap

Overzicht van marktsegmenten en dossiers voor sector Specialistisch vakmanschap:

Gezondheidstechnisch vakmanschap:

Audiciens

Audicien

Orthopedische Schoentechniek

Orthopedische Schoentechnicus

Leestenmaker

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

Tandtechniek

Tandtechnincus Kroon- en Brugwerk

Tandtechnicus Prothese

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

Technisch Oogheelkundig Assistenten

Technisch Oogheelkundig Assistenten

Orthopedische Techniek

Orthopedisch Technicus

Orthopedisch Technisch Medewerker

Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Optiek

Opticien

Allround Medewerker Optiek

Verkoopmedewerker Optiek

Creatief vakmanschap

Pianotechniek

Pianotechnicus

Schoenen, Zadels en lederwaren

Maatschoenmaker

Schoenhersteller 3

Zadel- en tuigenmaker

Schoenhersteller 2

Goud- en zilversmeden

Goudsmid

Zilversmid

Basisgoudsmid

Juweliersbedrijf

Juwelier

Medewerker Juwelier

Uurwerktechniek

Uurwerktechnicus

Medewerker Uurwerktechniek

Creatief Vakmanschap

Creatief Vakman