In het eerste deel van het decennium vanaf 2010 groeide het aantal banen in de ICT-sector bovengemiddeld, maar minder snel dan bijvoorbeeld in de creatieve industrie. Echter wanneer in het tweede deel van het decennium de banengroei in de gehele economie versnelde, gingen de ICT-banen niet in hetzelfde tempo mee.  

De groei in ICT-banen en de groei in banen in de gehele economie gingen nagenoeg gelijk op. De banengroei in ICT van 2010 tot april 2020 was jaarlijks gemiddeld 1,7 procent. Van 2010 tot april 2020 kwamen er in ICT 52 duizend banen bij, resulterend in 336 duizend in 2020. Het aandeel ICT-banen in de Nederlandse economie was per april 2020 3,7 procent. Binnen de ICT-sector was ICT-diensten veruit dominant, met facilitaire ICT-diensten en software die voor de sterkste groei zorgden.  

Omzet

Voor bedrijven binnen de Informatie en communicatie en de IT-dienstverlening was een omzet stijging te zien sinds 2020 (CBS Statline, 2022). Om te blijven groeien zetten bedrijven in op fusies en overnames. In 2021 kwam het aantal fusies en overnames volgens het CBS 17 procent hoger uit dan in 2020. De stijging was zichtbaar bij kleine, middelgrote en grote bedrijven.  

Een belangrijke factor voor de aanhoudende groei was de ruime beschikbaarheid van kapitaal, ook door toetreding van nieuwe investeerders die voorheen niet in de sector actief waren. Private equity spelers probeerde via meerdere overnames spelers met schaal te creëren. Dit gebeurde zowel horizontaal in een bepaalde expertise (bijv. cybersecurity, managed services) als verticaal, per sector (Hoeffnagel, 2022).